Karttime, vizyonu doğrultusunda, geliştirilen ve en son teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini karşılayan, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, güvenilir , sorunsuz ürünleri geliştirir, üretir, ürettirir ve satış sonrası hizmetini verir.

Plastik, manyetik ve akıllı kartlar tasarımı, üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren kuruluşumuz, yapmış olduğu faaliyetlerde daima müşteri memnuniyetini esas almakta ve bilgiyi en değerli varlıklarından biri olarak kabul etmektedir. bu doğrultuda kuruluşumuz bünyesinde bulunan entegre yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak i̇çin bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların i̇şe etkisini varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, i̇maja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak tehdit olasılığını zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler i̇çin cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne i̇lişkin tehlikeleri ele alarak bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine i̇lişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm varlıklar i̇çin gerekli kontrolleri uygulamayı, entegre i̇hlal olayı yaşama i̇htimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda i̇se koordineli biçimde yanıt verebilmeyi, i̇ş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda i̇se hedeflenen kurtarma süresi i̇çerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi, entegre yönetim süreçlerinin performansını ölçmeyi, bu verilerden hedefler üretmeyi, zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza i̇ndirgemeyi, i̇şimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı taahhüt ederiz.

Kalite Sertifikası