Perakende Sektöründe ID Kart Kullanımı

Veri depolarının en önemli kullanım alanlarından biri sadakat programlarıdır ve bu programlar sayesinde mağazaya/firmaya karşı sadık müşteriler oluşturulabilir. Perakendeciler üç sebepten ötürü sadakat programları uygularlar: sadık müşteriler hakkında bilgi toplamak, onları elde tutmak, ve daha fazla ve sık satış yapmak. Sadakat kartları müşteriler hakkında bilgi toplamada kullanılan en önemli araçlardan birisidir. Mağaza sadakat kartları, müşterilerin hangi üründen (markadan) ne miktarda ve ne zaman satın aldığı gibi verilerin yanı sıra müşterilerin yaşam tarzları ve harcama alışkanları hakkında da çeşitli veriler sunar. Bu çalışmada; mağaza sadakat kartlarına yönelik müşteri tercih nedenlerine en fazla etki eden değişken/değişkenlerin ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Araştırma, Adana il merkezinde süpermarketlerden alışveriş yapan müşterilere yönelik olarak yapılmış ve veriler anket yardımıyla yüzyüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Müşterilerin mağaza kartı tercihlerine en fazla etki eden değişkenler istatistiksel olarak analiz edilmiş ve elde edilen bulgular açıklanmıştır.

Örneğin gıda sektöründeki indirim mağazaları az çeşit ve en ucuz fiyat ile gittikleri için haklı sebeplerle müşteri kartını çok anlamlı bulmuyorlar. Bu kategorideki perakendeciler müşteri kartı için harcanacak efor ve maliyetleri taşımak yerine fiyatlarını daha da aşağıya çekerek daha fazla getiri sağlanacağına inanıyor. Bazı perakendeciler ise durumu daha iyi hale getirmek için müşteri kartını kurtarıcı olarak görerek yeni müşteri kartı programları başlatıyor. Özellikle orta segmente hitap eden perakendeciler fiyata çok hassas müşterileri elinde tutmaya ve çeşitli kampanyalar ile müşterileri daha sık mağazaya çekmeye çalışıyor. Üst segmente hitap eden perakendeciler müşteri davranışlarını daha iyi anlayarak, alışveriş sürecini keyifli hale getirmeyi, alışveriş dışındaki süreçte katma değer sağlamayı hedefliyor. Yapılan araştırmalara göre müşteri kartlarının ana faydaları müşteri sürekliliği ve alışveriş sıklığının arttırılması olarak öne çıkıyor. Elde edilen müşteri bazındaki alışveriş verisinin iyi değerlendirilmesi durumunda tüketici davranışlarının daha net anlaşılması mümkün oluyor. Alışveriş verisi perakendecilerin hizmet sunduğu müşteri segmentleri ile ürün grupları arasındaki ilişkiyi kurmaya yardımcı oluyor ki bu noktadaki faydayı elde etmek perakendecileri müşteri sadakat programlarını çok daha etkin kullanmaya teşvik ediyor.

Perakende Sektörü Rfid Akıllı Kart